17.eilės

įkėlė


Baltų sparnų dygimo juodas laikas baigės. Širdis pilna pilna...
Nuo bokšto, kranto, skardžio nuskrieja siela virpanti - esu!
Ir akmenuos įkalinti žaibai pabunda, išsiveržia, atidaro duris ir langus mūsų Pilyje...
Šviesa auksinė dangų skelia: ir man visur nežmoniškai šviesu.
Tylos keliu iš krištolinio ledo tu atėjai, glaudeis prie tylumos, kuri mane išsupo...
Panirti, vėl išplaukti, vėl panirti, į patį gintarinį šiltą dangų...
Ir šitaip nugalėjus juodą mirtį – atgimti ant žieduotų Saulės rankų.
Suraski, meldžiu, suraski.
Kai uraganai siaus, žaibai kai švysčios, kai užsimerks iš baimės visos akys, pažvelgęs į mane – išdrįsk, iškelki viršum vienatvės gylių, meilės tolių...
Laukinį mūsų troškulį ir alkį įpink tarp tų neužmirštuolių – kurios ant kalno tyliai žydi.
Tekėti, patekėti, ištekėti – apsikabinti degantį erškėtį ir susiliejus prakalbėti.
Širdis, pramokus nebylystės, gieda, paneigusi ribotą tolį artį – į Erdvę, Begalybę, Amžinybę...
Mes valgėme ugnį ir gėrėme šviesą, triukšmingoje mugėj tiktai šypsojom, prieglaudoj savo – Pily –
Skleidėm Tiesą ir perlų pilnos buvo mūs saujos – perlų iš tobulųjų širdies kriauklelių, švelniai išgliaudytų, krauju rasotų...
Pro paslaptingus vartus atėję – nieko mes neperkam ir neparduodam. Ne pinigų mudu trokštam.
Nerti į Gylį ir kilti į Šviesą... Išplaukti . Pakilti...Vienas troškimas tikras - Prisikėlimo.
Tyro ir Amžino. Ir Paskutinio...
(autorius nežinomas )
Stasike
Visada šypsokitės žmonėms... ,,Koks keistas tas žmogus...Jis dažnai netiki stebuklais,
nors jo paties gyvenimas - jau pats savaime yra didelis stebuklas.''
(D.Emec)
 • Gegužės 15, 2018
 • ·
 • Atsakyti
 • ·
 • Pranešti
 • ·
 • Patinka
Elen
 • Gegužės 16, 2018
 • ·
 • Atsakyti
 • ·
 • Pranešti
 • ·
 • Patinka
Stasike
 • Gegužės 17, 2018
 • ·
 • Atsakyti
 • ·
 • Pranešti
 • ·
 • Patinka
leonora
Jūsų komentaras...
Įkeliamas jūsų komentaras