Kopijuoti ir platinti svetainėje esančius tekstus be svetainės „Pokalbių respublika“ sutikimo DRAUDŽIAMA!


Užsiregistravę svetainėje Pokalbiai.net, Jūs patvirtinate bei sutinkate su šiomis taisyklėmis:


DĖMESIO! Visų pirma norime pranešti, kad tai ne pažinčių svetainė. Ši svetainė skirta žmonėms, mėgstantiems rašyti dienoraščius, bendrauti ir diskutuoti.


Svetainės tekstuose draudžiama vartoti keiksmažodžius ir kitus žodžius, žeminančius asmens garbę ir orumą.


Svetainės administratoriaus pastebėti įrašai, kurių turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, etikos bei moralės normoms ar kaip kitaip svetainės administratoriui pasirodę netinkantys ar kenkiantys svetainei, bus ištrinti.


Už svetainėje esančios informacijos naudojimą ir jos talpinimą yra atsakingas pats svetainės lankytojas.


Pokalbiai.net administratorius negarantuoja, kad svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų.


Pokalbiai.net administratorius pasilieka teisę keisti, taisyti, pildyti bei trinti svetainėje esančią medžiagą bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo, o įvairiuose ginčuose tarp vartotojų ar administratoriaus priima galutinį sprendimą savo nuožiūra.


Dėl saugomų profilyje nuotraukų skaičiaus. Asmeniniame profilyje vienam vartotojui leidžiama saugoti 100 nuotraukų. Pas ką jų bus daugiau - administratorius pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo perteklių pašalinti, tad būkite atidūs. Be to, stenkitės kelti kuo mažiau nuotraukų iš interneto, negi neturite savų? Juk savo nuotraukos daug įdomesnės ir mielesnės.


Dėl privačių žinučių. Svetainės žinutės sukurtos pokalbio gijos principu (turi tęstinumą). Jei siunčiate žinutę keliems adresatams vienu metu, tai reiškia, jog visi tie adresatai tarpusavyje galės kalbėtis šioje vienoje žinutėje (pokalbių gijoje) tarytum atskirame pokalbių kambaryje. Tad siųsdami žinutę, pirmiausia gerai pagalvokite kokius adresatus įrašysite į skiltį "kam". Geriausiai būtų žinutę siųsti tik vienam adresatui. Taip išvengsite nepasitenkinimų iš asmenų, kurie nenori kalbėtis vienoje privačioje žinutėje su keliais pašnekovais vienu metu.


Anketos, kuriu savininkas tik užsiregistravo svetainėje ir nieko daugiau joje neveikė, bus šalinamos be jokio perspėjimo po 6 mėnesių nieko neveikimo. Sprendimą dėl tokio veiksmo priima svetainės administratorius.


Anketos, kurių savininkas daugiau kaip metus laiko nesilankė svetainėje, taip pat bus šalinamos be jokio perspėjimo. Sprendimą dėl tokio veiksmo taip pat priima svetainės administratorius.